"Сумын газрын даамлуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх" мөн Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын цахим систем "egazar.gov.mn"-ийг суртчилах

2021-11-06

Хөвсгөл аймгийн ГХБХБГ-н даргын 2021 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/08 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт 2021оны 11 дүгээр сарын 01-ны өдрийн удирдамжийн дагуу "Сумын газрын даамлуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх" мөн Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын цахим систем "egazar.gov.mn"-ээс авах заавар зөвлөмж өгөх. Барилга хот байгуулалтын мэдээллийн санд сумдын барилга бүртгэх ажилд ГХБХБГ-н ГУХ-н ахлах мэргэжилтэн Б.Эрдэнэдалайгаар ахлуулсан ажлын хэсэг Зүүн тайгын иргэдэд хүрч ажиллаа. #EGAZAR_GOV_MN #ЦАХИМ_ГАЗАР Соvid19 цар тахлын үед халдвар хамгааллын дэглэм сахин ажиллаж байна. 2021.11.06нд

Санал асуулга

2. Газрын цахим програм хангамжийн талаар мэдээ, мэдээлэл хаанаас авч байна вэ!!!

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР