АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ШУДАРГА ЁС, ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ШУДАРГА ЁС, ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Санал асуулга

2. Газрын цахим програм хангамжийн талаар мэдээ, мэдээлэл хаанаас авч байна вэ!!!

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР