ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

          
Аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд барилга хот байгуулалтын болон газрын талаар төрөөс баримтлах бодлого газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх аймгийн эдийн засаг нийгмийн зорилтыг  хот байгуулалт, төлөвлөлтийн бодлоготой уялдуулан хотын ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулах газрын кадастр эрхлэх мэдээллийн сан байгуулж иргэдэд мэдээллээр үйлчилэхэд оршино.

Санал асуулга

2. Газрын цахим програм хангамжийн талаар мэдээ, мэдээлэл хаанаас авч байна вэ!!!

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР