Хөвсгөл аймгийн газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар Иргэн таны мэдлэгт

2023-12-08
Хөвсгөл аймгийн газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар
Иргэн таны мэдлэгт
Аймгийн төвд 0.35 га, сумын төвд 0.5 га хүртэлх хэмжээний газрыг үнэгүй өмчлүүлнэ гэж заасан боловч хуучин эзэмшиж байсан газрыг л өмчлүүлнэ гэх юм.
МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНД ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ
5 дугаар зүйл.Иргэнд газар өмчлүүлэхэд баримтлах зарчим, үндэслэл
5.1.4.Монгол Улсын иргэнд энэ хуулийн 4.1.1-д заасан зориулалтаар газрыг нэг удаа үнэгүй өмчлүүлэх;
7 дугаар зүйл.Иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ
7.1.Иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар өмчлүүлэх газар нь түүний байршил, зориулалтаас хамааран дор дурдсан хэмжээтэй байна:
МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНД ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙhttps://legalinfo.mn/mn/detail/346?fbclid=IwAR3c6ASb63eHyfMGaJn0VPrvRFWDaSuwCnV0hyh-um8riZwPpun47a10des
Санал асуулга

2. Газрын цахим програм хангамжийн талаар мэдээ, мэдээлэл хаанаас авч байна вэ!!!

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР