Хөвсгөл аймгийн 23 сум нэг тосгоны газрын даамлуудад ээлжит цахим хурал, сургалтыг зохион байгууллаа.

2024-03-27
Хөвсгөл аймгийн 23 сум нэг тосгоны газрын даамлуудад ээлжит цахим хурал, сургалтыг зохион байгууллаа.
Тус хурал болон сургалтаар:
1. ГЗН-ийн салбар зөвлөлийн 2024 онд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө батлах талаар
2. Сумдын ГЗН-ийн тодруулалтын ажлыг үе шаттайгаар хийж гүйцэтгэх талаарх мэдээллийн хурал хийлээ.
✅Мөн нийт газрын даамлуудад төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль, түүний хэрэглээ, төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулах, үнэлэх талаарх сургалтыг Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн албаны салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Х.Энхзаяа цахимаар орлоо.
Санал асуулга

2. Газрын цахим програм хангамжийн талаар мэдээ, мэдээлэл хаанаас авч байна вэ!!!

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР