МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

2024-05-03
 
Уг сургалтаар газрын харилцааны салбарт ашиглаж буй цахим системүүдийн хэвийн, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах, өгөгдлийн сангийн болоод мэдээлэл дамжуулах сүлжээний аюулгүй байдлыг сайжруулахтай холбоотой эрх зүйн орчин, шинээр хэрэглээнд нэвтэрч буй технологиудтай танилцаж, үйл ажиллагаандаа ашиглах чиглэлийн мэдлэг олголоо.
Мөн чадавхжуулах сургалтыг мэдээлэл технологийн салбарын мэргэшсэн болон тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжлийн байгууллагын дадлага, туршлагатай сургагч багш нартай хамтран зохион байгууллаа
Санал асуулга

2. Газрын цахим програм хангамжийн талаар мэдээ, мэдээлэл хаанаас авч байна вэ!!!

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР