"НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГА"-ний өдөр 2017.05.10 өдөр Хөвсгөл аймгийн ГХБХБГазар дээр болно.

2017-05-09

Хөвсгөл аймгийн Газрын Харилцаа, Барилга хот байгуулалтын газрын "ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ АЖИЛТНЫ ӨДӨР" -ийг угтан зохион байгуулагдаж буй "НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГА"-ний өдөр 2017.05.10 өдөр Хөвсгөл аймгийн ГХБХБГазар дээр болох тул иргэд, аж ахуй нэгжүүд өргөнөөр үйлчлүүлнэ үү. 

Санал асуулга

2. Газрын цахим програм хангамжийн талаар мэдээ, мэдээлэл хаанаас авч байна вэ!!!

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР